Cymdeithas Thomas Pennant

Pwy oedd Thomas Pennant?

  • Awdur rhyw 20 o lyfrau
  • Teithiwr diflino trwy Gymru, Yr Alban, Lloegr a’r Cyfandir
  • Naturiaethwr o’r radd flaenaf
  • Hynafiaethydd a chasglwr brwd
  • Hanesydd trylwyr a manwl
  • Ei gartref oedd Plas Downing Chwitffordd, Sir Fflint
  • Fe’i claddwyd yn Eglwys Chwitffordd

Amcanion

  • Hyrwyddo coffadwriaeth deilwng i Thomas Pennant
  • Trefnu gweithgareddau, a dwyn yr ardal i amlygrwydd fel ‘Gwlad Pennant’

Ysgrifennydd – Paul Brighton – pauljbrighton@yahoo.com | www.cymdeithasthomaspennant.com