Digwyddiadau

 • Llu
  18
  Chw
  2019
  Llu
  22
  Ebr
  2019
  6-8 pmPrifysgol Glyndŵr, Wrecsam

  Yr hyn y byddwch yn ei astudio

  -Ystyr hanes teuluol a chymunedol
  - Creu coeden deuluol
  - Deall y cyfrifiad
  - Ail-adeiladu'r gymuned: trefol a gwledig
  - Galwedigaethau a rolau pobl
  - Offer a thactegau ymchwil hanesyddol
  - Tystiolaeth lafar, ysgrifenedig a gweledolD

  DYDDIADAU'R CWRS

  Bydd y cwrs yn rhedeg am 10
  wythnos ar ddydd Llun, 6-8pm, gan
  ddechrau ar y dyddiadau canlynol:
  18 Chwefror-22 Ebrill

  FFIOEDD £150

  Mae'r ffi hon yn cynnwys
  presenoldeb a thiwtora, gan gynnwys
  asesu a deunyddiau sylfaenol.

  Archebwch ar-lein neu cysylltwch â enterprise@glyndwr.ac.uk

 • Mer
  20
  Chw
  2019
  Mer
  24
  Ebr
  2019
  6-8 pmPrifysgol Glyndŵr Wrecsam

  Beth fyddwch yn ei astudio?

  -Lleoli Cymru mewn amser a lle
  - O draddodiad Celtaidd i ddiwylliant Fictoraidd: creu llinell         amser o bobl a lleoedd
  - Pwysigrwydd yr iaith Gymraeg
  - Digwyddiadau allweddol diwylliannol
  - Cymru yn yr Oes Fodern

  Dyddiadau'r cwrs

  Bydd y cwrs yn rhedeg am 10 wythnos ar ddydd Mercher, 6-8pm,
  gan ddechrau ar y dyddiadau canlynol: 20 Chwefror-24 Ebrill

  Ffioedd £150
  Mae'r ffi hon yn cynnwys presenoldeb a thiwtora, gan
  gynnwys asesu a deunyddiau sylfaenol

  Archebwch ar-lein neu cysylltwch â enterprise@glyndwr.ac.uk

 • Llu
  25
  Chw
  2019
  1 awr - 3 awrPyllau Plwm a Pharc Gwledig y Mwynglawdd, Wrecsam LL11 3DU

  PLU, PORTHWYR a PHLANT

  Cyfle i blant greu porthwr neu fwydwr adar syml a chael hwyl wrth ddilyn ein llwybr drwy’r parc i chwilio am adar ar ein taith.
  Binociwlars ar gael neu dewch â’ch rhai eich hun.

  Cynhelir yr holl weithgareddau yn yr awyr agored felly gwisgwch ddillad ac esgidiau addas os gwelwch yn dda. Rhaid i blant fod yng
  nghwmni oedolyn cyfrifol bob amser. Mae toiledau ar y safle. Digwyddiadau yn dibynnu ar y tywydd, cadwch lygad ar
  ein tudalen Facebook ar y diwrnod.

  www.groundworknorthwales.org.uk/visitminera

  info@groundworknorthwales.org.uk

  @visitminera  01978 757524

   

   

 • Iau
  28
  Chw
  2019
  12 pm - 4 pmPyllau Plwm a Pharc Gwledig y Mwynglawdd, Minera

  Ymunwch â ni ar daith gerdded dywysedig o amgylch Pyllau Plwm a Pharc Gwledig y Mwynglawdd, gan archwilio’r mwyngloddiau a’r treftadaeth ddiwydiannol. Mae’r daith yn dechrau am 1.30 pm ac yn para am tua 1.5 awr.
  Os hoffech chi gefnogi’r safle treftadaeth diddorol hwn, mae amrywiaeth eang o gyfleoedd gwirfoddoli ar gael. Dewch draw ar y diwrnod i ddysgu rhagor am y Mwynglawdd ac i weld a allech chi fod yn rhan o’i ddyfodol!
  Ffoniwch Groundwork Gogledd Cymru ar
  01978 757524 neu ebostiwch

  richard.aram@groundworknorthwales.org.uk

  www.groundworknorthwales/minera

 • Gwe
  01
  Maw
  2019
  10.30 am - 11.15 am + 11.45 am - 12.30pmPyllau Plwm a Pharc Gwledig y Mwynglawdd, Wrecsam LL11 3DU

  BINGO NATUR

  Dydd Gwener 1af Mawrth
  Sesiwn 1: 10.30 am – 11.15 am
  Sesiwn 2: 11.45 am – 12.30 pm
  Dydd Llun 25ain Chwefror
  1 pm - 3 pm
  Ymunwch â Kate i fwynhau gêm
  bingo natur gan ddarganfod y parc gwledig a
  dysgu am y bywyd gwyllt sy’n byw yma.
  Dewiswch eich sesiwn!

  Cynhelir yr holl weithgareddau yn yr awyr agored felly gwisgwch ddillad ac esgidiau addas os gwelwch yn dda. Rhaid i blant fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol bob amser. Mae toiledau ar y safle. Digwyddiadau yn dibynnu ar y tywydd, cadwch lygad ar ein tudalen Facebook ar y diwrnod.

  www.groundworknorthwales.org.uk/visitminera

  info@groundworknorthwales.org.uk

  @visitminera  01978 757524