Digwyddiadau

 • Sad
  14
  Maw
  2020
  11 am-4 pmpin Archifau Sir Ddinbych 46 Heol Clwyd, LL15 1HP Rhuthun, Sir Ddinbych

  Gwahoddir chi i ddod i weld ystod eang o arddangosfeydd a chwrdd â grwpiau treftadaeth a hanes lleol ar draws Gogledd Ddwyrain Cymru yn Ffair Flynyddol Fforwm Treftadaeth Gogledd Ddwyrain Cymru a gynhelir gan Archifau Sir Ddinbych yng Ngharchar Rhuthun.

  Sefydliadau sy’n cymryd rhan:
  Archifau Sir Ddinbych
  Gwasanaeth Treftadaeth Sir Ddinbych
  Carchar Rhuthun
  Archifdy Sir Fflint
  Cymdeithas hanes Sir Ddinbych
  Adran hanes Prifysgol Glyndwr
  Grŵp treftadaeth Llaneurgain
  Ymddiriedolaeth Treftadaeth newydd Glyn Valley
  Fforwm Treftadaeth Gogledd Ddwyrain Cymru
  Cymdeithas Ddinesig Rhuthun a'r cylch
  Cymdeithas Bwcle
  Dyddio hen dai Cymreig

  Dyddiad: Dydd Sadwrn 14 Mawrth
  Lleoliad: Archifdy Sir Ddinbych, Carchar Rhuthun, 46 Stryd Clwyd, Rhuthun, Sir Ddinbych, LL15 1HP
  Amser: 11am i 4pm  Mynediad am ddim – croesawir bob oedran

  01824 708250

   

 • Sad
  25
  Ebr
  2020
  11:00 amNeuadd Goffa, Bodhyfryd, Wrecsam LL12 7AG

  Chwech digwyddiad yn canolbwyntio ar hanes lleol

  11:00 - Ysgrifennwr lleol Peter Evans yn troelli edau o’i lyfr am yr Alun, Resurrection River.
  12:00 - Awdur Barbara Erskine yn sgwrsio am y straeon bendigedig a ganfuwyd tra’n ymchwilio i hanes y Gororau.
  13:00 - Awdur Anthony Riches yn sgwrsio am (gan gynnwys ailgyflwyno) y Rhufeiniaid yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, y cefndir ymchwil i’w nofelau a datblygu prosiect Parc yr Hôb yn y Gorffennol.
  14:00 - Andrew Green yn sgwrsio am gefndir anhygoel Wales in a Hundred Objects.
  15:00 – Bydd panel o awduron yn siarad am ysgrifennu hanes Wrecsam a Gogledd Ddwyrain Cymru.
  6:00 - Straeon a Cherddi am y Royal Welch Fusiliers (gan gynnwys ailberfformiadau), ynghyd ag ymddangosiad gwestai arbennig gan yr hanesydd milwrol Peter Doyle, awdur Percy: A Story of 1918.

  Efallai y byddwn hyd yn oed yn cael gwestai arbennig yn ymddangos!

  Bydd yna hyd yn oed arddangosfeydd gan grwpiau hanes lleol yn ystafelloedd ochr y Neuadd Goffa.

  https://wrexhamcarnivalofwords.com/historyday/

  https://wrexhamcarnivalofwords.com/