Digwyddiadau

 • Maw
  12
  Maw
  2019
  Maw
  11
  Meh
  2019
  10 am - 2 pmPyllau Plwm a Pharc Gwledig y Mwynglawdd, Wrecsam LL11 3DU

  Mae Pyllau Plwm a Pharc Gwledig Minera yn cynnig cipolwg difyr ar orffennol diwydiannol Dyffryn Clywedog. Y gwanwyn hwn rydym yn cynnal 4 sesiwn blasu i wirfoddolwyr ar gyfer oedolion sy’n dymuno cymryd rhan mewn tasgau ymarferol ar y safle treftadaeth diddorol hwn.
  Pryd: Dydd Mawrth 12fed Mawrth Dydd Mawrth 9fed Ebrill
  Dydd Mawrth 14eg Mai Dydd Mawrth 11eg Mehefin
  Amser: 10am – 2pm
  Ble: Cyfarfod yng Nghanolfan Ym welwyr Pyllau Plwm Minera
  Gwisgwch esgidiau addas a dillad cynnes.
  Os oes gennych ddiddordeb, ffoniwch ni ar 01978 757524  info@groundworknorthwales.org.uk

   

 • Maw
  30
  Ebr
  2019
  2 pm & 7pmLLYFRGELL YR WYDDGRUG / LLYFRGELL TREFFYNNON

  Cyflwyniad gan PHIL COPE

  Dydd Mawrth 30 Ebrill 2019
  2pm  LLYFRGELL YR WYDDGRUG
  7pm  LLYFRGELL TREFFYNNON

  £5 tâl mynediad (gan gynnwys lluniaeth)

  Mae Phil Cope yn ffotograffydd, ysgrifennydd ac arddangoswr a dylunydd llyfr sydd wedi cyhoeddi
  pump o lyfrau ar ffynhonnau Prydain. Bydd ei sgwrs yn eich cyflwyno i hanes anhygoel ffynhonnau
  ledled Cymru, gan ganolbwyntio ar ein safleoedd lleol, a adroddir drwy chwedlau, a’r cerddi a
  ysbrydolwyd gan y lleoedd hudol hyn, i gyd yn cael eu harddangos gyda’i ffotograffiaeth anhygoel.

  The Living Wells of Wales (£20, cyhoeddwyd gan SEREN
  yn Ebrill 2019) yw’r canllaw llawnaf a’r gorau eto i’n
  ffynhonau sanctaidd a sbâu.
  Gallwch gael copi wedi’i lofnodi gan Phil
  yn un o’i ddwy sgwrs yn Sir y Fflint.

 • Gwe
  31
  Mai
  2019
  9.30 am - 5.30pmLlyfrgell Genedlaethol Cymru Allt Penglais Hill, Aberystwyth SY23 BU

  Ffocws symposiwm eleni fydd gwaith Humphrey Llwyd, arfarniad o waith a dylanwad tad cartograffeg Cymru. Bydd y siaradwyr yn cynnwys: Keith Lilley, Athro Daearyddiaeth Hanesyddol, Prifysgol Queen’s,
  Belfast; Joost Depuydt, Curadur Casgliadau Argraffiaeth a Thechnegol, Amgueddfa Plantin- Moretus, Antwerp; a James January-McCann, Swyddog Enwau Lleoedd ac Comisiwn Brenhinol Henebion Cymru.
  Bydd y symposiwm hefyd yn cynnwys teithiau tywys o amgylch arddangosfa Humphrey Llwyd
  gan y curadur Huw Thomas, yn ogystal â chyfle i weld deunyddiau a ddewiswyd yn arbennig ar
  gyfer y symposiwm gan Gomisiwn Brenhinol Henebion Cymru yn eu Hystafell Ddarllen.

  ***Digwyddiad dwyieithog***

  ***Darperir cyfleithu ar y pryd***
  ***Mynediad trwy docyn i gyflwyniadau’r bore £10.00***
  ***Darperir te / coffi wrth gofrestru.***

  https://rcahmw.gov.uk/event/carto-cymru-2019-humphrey-llwyd-inventor-of-britain/

 • Llu
  01
  Gor
  2019
  Sul
  07
  Gor
  2019
  Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, Y Pafiliwn Rhyngwladol Brenhinol, Ffordd yr Abaty, Llangollen Sir Ddinbych LL20 8SW

  TOCYNNAU AR WERTH NAWR  http://www.llangollen.net

  CYNGHERDDAU

  Dydd Llun 1 Gorffennaf  7.30 yh Jools Holland a'i Gerddorfa Rhythm & Blues

  Dydd Mawrth 2 Gorffennaf 7.30 yh Gala Clasurol gyda Rolando VILLAZON yn serennu Rhian Lois

  Dydd Mercher 3 Gorffennaf 7.30 yh Seintiau a Chantorion Cerddoriaeth Cymru

  Dydd Iau 4 Gorffennaf 7.30 yh Daithliad Rhyngwladol  gyda MABON

  Dydd Gwener 5 Gorffennaf GYPSY Kings gyda ANDRE REYES

  Dydd Sadwrn 6 Gorffennaf Cor y Byd gyda Catrin Finch

  https://international-eisteddfod.co.uk/cy/event_picker/evening-concerts/

  Swyddfa Weinyddol

  Ffôn: 01978 862000

  E-bost: info@llangollen.net 

  Swyddfa Gerdd

  Ffôn: 01978 862003

  E-bost: music@llangollen.net

  Tocynnau

  Ffôn: 01978 862001

  E-bost: tickets@llangollen.net

  Cefnogaeth a noddi’r ŵyl

  E-bost: commercial@llangollen.net

  Stondinau & Arlwyo

  E-bost: siting@llangollen.net 

  Cyfeillion yr Eisteddfod

  E-bost: friends@llangollen.net

  Cyswllt y Wasg

  Ffôn: 01244 320677

  E-bost: EisteddfodPR@thinkdewinter.co.uk

   

 • Sul
  07
  Gor
  2019
  2:00 pmEisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen, Y Pafiliwn Rhyngwladol Brenhinol, Ffordd yr Abaty, Llangollen Sir Ddinbych LL20 8SW

  TOCYNNAU AR WERTH NAWR

    http://www.llangollen.net

  Dydd Sul 7 Gorffennaf – 2.00yp
  Giatiau’n agor 1.30yp

  Tocynnau

  Mae yna 3 dewis o docynnau ar gael sy’n caniatáu mynediad i’r safle i gyd o 2yp ymlaen.

  Sefyll £39

  Eistedd £45

  Sefyll Premiwm £49

  I drafod unrhyw anghenion hygyrchedd cysylltwch â’r Swyddfa Docynnau ar 01978 862001.

  Rhaid i blant o dan 16 oed fod yng nghwmni oedolyn.