Llinell Amser Treftadaeth

300 million years ago - Brymbo Fossil Forest250,000 years ago - Pont Newydd Cave, Cefn MeiriadogBronze age - Mold Gold CapeIron Age - Penycloddiau hillfort120 to 150 AD - Roman Baths, Prestatyn600s AD Age of the Saints - St Winefride, Holywell757 to 796 AD - Offa's Dyke1131 AD - Basingwerk Abbey1260s AD - Dinas Bran – built by Princes of Powys1277 AD- Flint Castle – built by Edward 11320 AD - Effigy of Gruffydd ap Llywelyn ab Ynyr of Ial – Welsh soldier1345 AD Llangollen Bridge1400 to 1410 AD - Owain Glyndŵr led War of Independence1435 AD - Nantclwyd y Dre, Ruthin – oldest timber town house in Wales1568 AD – Caerwys Eisteddfod Harp and Commission1568 AD - Humphrey Llwyd Memorial- cartographer1588 AD - Translation of Bible into Welsh1595 AD – Rise of the landed gentry –Chirk Castle1730s AD - Canalisation of River Dee1740s to 1940s AD – Hayes Pottery, Buckley1770s AD – Industrial Age begins – Bersham Ironworks1780s AD – Ladies of Llangollen1800s AD - Connahs Quay ship building – Kathleen and May1805 AD – Canal system built – Pontycysyllte Aqueduct1813 to 2001 AD – Gee Printers, Denbigh1848 to 1995 AD – North Wales Hospital1860s to 1996 AD – Coal mining – Bersham Colliery in 1960s1863 AD – Bethesda Chapel , Mold – where writer Daniel Owen worshipped1864 AD – Wrexham Football Club founded – one of the oldest clubs in Wales1870s AD - Development of seaside resorts – Rhyl and Prestatyn1870s AD - Halkyn Lead Mine1876 AD - Wrexham Exhibition of art & industry1880s AD - Tithe Wars – auction at Pentreffynnon Farm1880s AD – Breweries - Wrexham Lager1888 Train at Mount Pleasant Colliery Buckley1900 AD – Victoria Jubilee Bridge, Queensferry1940s AD - Storage of warfare chemicals at Rhydymwyn1947 AD – Llangollen Eisteddfod founded

 

 • 300 miliwn o flynyddoedd yn ôl- Fforest Ffosiliau Brymbo
 • 250,000 o flynyddoedd yn ôl – Ogof Pont Newydd, Cefn Meiriadog
 • Oes Yr Efydd – Mantell Aur yr Wyddgrug
 • Oes yr Haearn – Bryngaer Penycloddiau
 • 120 hyd 150 AD – Baddonau Rhufeinig , Prestatyn
 • 600au AD Oes y Seintiau – Y Santes Gwenffrewi, Treffynnon
 • 757 hyd 796 AD – Clawdd Offa
 • 1131 AD – Abaty Dinas Basing
 • 1260au AD – Castell Dinas Brân – Adeiladwyd gan Dywysogion Powys
 • 1277 AD- Castell y Fflint – Adeiladwyd gan Edward 1
 • 1320 AD – Delwedd o Gruffydd ap Llywelyn ab Ynyr Iâl – Milwr Cymreig
 • 1345 AD –Pont Llangollen
 • 1400 hyd 1410 AD – Owain Glyndŵr yn arwain Rhyfel Annibyniaeth
 • 1435 AD – Nantclwyd y Dre, Rhuthun – Tŷ pren trefol hynaf Cymru
 • 1568 AD – Eisteddfod Caerwys, Telynau a Chomisiwn
 • 1568 AD – Cofeb Wmffre Llwyd – cartograffydd
 • 1588 AD – Cyfieithu’r Beibl i’r Gymraeg
 • 1595 AD – 1595 AD – Castell y Waun – Dyrchafiad y Bonedd
 • 1737 AD – Creu Camlesi’r Afon Ddyfrdwy
 • 1760 hyd 1942 AD – Crochenfa Hayes , Bwcle
 • 1770au AD – Cychwyn yr Oes Ddiwydiannol – Gwaith Haearn Bers
 • 1780au AD – Ladis Llangollen
 • 1800au – dechrau’r 1900au AD – adeiladu llongau ar yr Afon Ddyfrdwy (adeiladu Lizzie May 1900)
 • 1805 AD – Cwblhau Pont Ddŵr a chamlas Pontycysyllte
 • 1813 AD – Gwasg Gee , Dinbych
 • 1848 hyd 1995 AD – Ysbyty Gogledd Cymru
 • 1860au hyd 1996 AD – Cloddio am lo – Pwll glo Bersham yn y 1960au
 • 1863 AD – Capel Bethesda , yr Wyddgrug –Daniel Owen yn addoli yma
 • 1864 AD – Sefydlu Clwb Pêl Droed Wrecsam – un o glybiau hynaf Cymru
 • 1870au AD – Datblygu trefi glannau môr – Rhyl a Phrestatyn
 • 1870au AD – Mwynglawdd Plwm Helygain
 • 1876 AD – Arddangosfa Celfyddyd a Diwydiant Wrecsam
 • 1880au AD – Rhyfeloedd y Degwm – ocsiwn Fferm Pentreffynnon
 • 1880au AD – Bragdai – – Wrexham Lager
 • 1888 AD – Trên ym Mwll Glo Mount Pleasant Bwcle
 • 1897 AD – Pont Jiwbilî, Queensferry
 • 1940au AD – Cadw cemegolion rhyfel yn Rhyd-y- mwyn
 • 1947 AD – Sefydlu Eisteddfod Llangollen


Gyda diolchiadau i’r canlynol am gael defnyddio lluniau ar y wefan hon: Brymbo Fossil Forest (Treftadaeth Brymbo), Pont Newydd Cave, Cefn Meriadog (Cymdeithas Hanes Cefn Meiriadog), Penycloddiau Hillfort (© Crown copyright: RCAHMW), Roman Baths Prestatyn (Heather Williams), Saint Winefride’s Holywell (Lorna Jenner), Basingwerk Abbey (Jo Danson), Dinas Bran (Carl Rogers), Flint Castle (Vicky Perfect), Owain Glyndwr (Colin Spofforth), Nantclwyd y Dre (Cyfeillion Nantclwyd y Dre Friends), Caerwys Eisteddfod Harp (© Mostyn Estates Ltd.), Humphrey Llwyd (Shaun Evans), Translation of Bible into Welsh (Heather Williams), Chirk Castle (Heather Williams), Bersham Ironworks (Wrexham Museum Service), Hayes Pottery (Ivor Lewis), Ladies of Llangollen (Heather Williams), Connah’s Quay Shipbuilding (Steve Clarke), Pontcysyllte Aqueduct (Heather Williams), Bethesda Chapel Mold (Tony Trasmundi), Bersham Colliery (Amgueddfa ac Archifau Bwrdeistref Sirol Wrecsam), Halkyn Lead Mine (Flintshire Record Office), Tithe Wars Pentreffynon (Graphic Newspaper), Warfare Chemicals Rhydymwyn (Heather Williams), Llangollen Eisteddfod (Heather Williams), St Giles Steeple Wrexham (Amgueddfa ac Archifau Bwrdeistref Sirol Wrecsam), Wrexham Lager Brewery (Amgueddfa ac Archifau Bwrdeistref Sirol Wrecsam), Wrexham A.F.C black and white (Amgueddfa ac Archifau Bwrdeistref Sirol Wrecsam), Shotton Steelworks (Coral Hansom), North Wales Express (Glyn Jones), Daniel Owen (Archifdy Sir y Fflint).