Ei harwyddocâd cenedlaethol a rhyngwladol

Ei harwyddocâd cenedlaethol a rhyngwladol
Mae chwech o 'Saith Rhyfeddol Cymru' yng Ngogledd Ddwyrain Cymru, a hefyd Pont Ddŵr Pontcysyllte sy'n  Safle Treftadaeth y Byd UNESCO;  Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol Bryniau Clwyd a Dyffryn Dyfrdwy; Llyfrgell Gladstone fyd-enwog ym Mhenarlâg, a Fforest Ffosiliau Brymbo sy’n bwysig yn rhyngwladol.

Image: Trwy Garedigrwydd Heather Williams