b002 Animal Bone

Gydag esgyrn cawrgarw Gwyddelig, carw coch a rhinoseros blewog, daeth yr asgwrn gên ceffyl hwn i’r golwg yn yr ogof o dan Garnedd y Gop. Hefyd daethpwyd o hyd i 14 sgerbwd dynol o’r Oes Neolithig a’r Oes Efydd cynnar, mewn siambr fechan wedi’w thorri i mewn i’r galchfaen.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment