b003 Axe Head

Roedd bwyeill cerrig yn rhan annatod o offer y dyn cynnar. Daethpwyd o hyd i hwn ger bryngaer Caer Drewyn ac mae iddo gynllun fwy soffistigedig am i dechnegau llyfnu a chaboli gael eu defnyddio arno.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment