b11 Lead Ingot

Cafwyd hyd i’r ingot plwm hwn ger Caer ond mae’n debyg iddo gael ei doddi ger y Fflint. Roedd y Rhufeiniaid yn defnyddio’r arian oedd mewn mwyn plwm i wneud darnau arian tra roedd y plwm ei hun yn cael ei ddefnyddio ar gyfer adeiladu a gwneud pibelli dŵr.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment