b13 medieval weapon complilation

Mae’r arfau hyn yn cael eu cysylltu â Llys Edwin, tŷ caerog canoloesol i’r gorllewin o Laneurgain. Cysylltir y safle â Brwydr Ewloe yn 1157 pan ymosodwyd ar Harri’r II gan Owain Gwynedd.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment