b15 Gunstone

Math cynnar o belen i’w saethu a wnaed o garreg nadd oedd carreg gwn a dyna’r taflegryn mwyaf union a ellid ei saethu o ganon. Daethpwyd o hyd iddi yng Nghastell Holt ond ni wyddys ai un a daniwyd o’r castell neu ato oedd hi.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment