b17 Arrowheads

Daethpwyd o hyd i dros gant o bennau saethau o fewn Castell Dinbych. Maent yn dyddio o rywle rhwng 1294, pan ymosododd y Cymry ar y castell oedd wrthi’n cael ei adeiladu, a 1646 pan ddaliwyd y castell gan y Brenhinwyr yn ystod y Rhyfel Cartref.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment