b19 Cannon Ball

Mae’n debyg i’r belen haearn hon gael ei thanio o ganon at gastell y Fflint yn ystod y Rhyfel Cartref. Wedi gwarchae hir, yn y diwedd bu’n rhaid i’r Cyrnol Mostyn ildio’r castell ar fore 24ain Awst 1646 ac ymdeithiodd y garsiwn allan i guriad drymiau gyda’u baneri’n cwhwfan.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment