b23 air raid warning bell

Defnyddiwyd y gloch hon yn ystod yr Ail Ryfel Byd i roi’r caniad diogelwch ar ôl cyrch awyr. Roedd wardeniaid yr Air Raid Precautions yn gyfrifol am warchod pobl yn ystod cyrchoedd awyr, eu hebrwng i loches a cherdded y strydoedd yn ystod y ‘blacowt’ i sicrhau nad oedd golau i’w weld.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment