b24 Evacuee label

Anfonwyd dros 44,000 o blant ysgol o Lerpwl i ddiogelwch Gogledd Ddwyrain Cymru wledig yn ystod yr Ail Ryfel Byd. I blant mor ifanc â 5 oed roedd yn dipyn o antur ond buan y daethant i arfer â’u bywyd newydd yn y wlad.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment