b27 Manilla

Roedd manillas copr a wnaed yn Nyffryn Maesglas yn cael eu cyfnewid am gaethweision yng Ngorllewin Affrica i’w cymryd i Ogledd America i weithio yn y planhigfeydd. Deuai llongau yn ôl i Lerpwl gyda llwyth o gotwm i’w nyddu yn melinau Dyffryn Maesglas a Swydd Gaerhirfryn.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment