b29 Potters Wheel

Cafodd y droell crochenydd ei gwneud yn Ffowndri Bwcle yn y 1890au i deulu’r Hayes oedd yn rhedeg Old Ewloe Pottery, Bwcle a sefydlwyd yn 1760. Fe gaeodd y crochendy yn 1942 oherwydd bod cyfyngiadau’r rhyfel yn gwneud deunyddiau crai fel glo a phlwm yn brin.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment