b30 Buckley Pottery

O’r Oesoedd Canol hyd y 1940au roedd ardal Bwcle yn enwog am gynhyrchu crochenwaith. Roedd busnesau teuluol bychain yn cynhyrchu nwyddau neilltuol yn ogystal â darnau addurnol megis canhwyllbrennau, jariau baco a bocs pinnau hetiau fel hwn.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment