b32 Ship’s chains

Gwaith Henry Wood and Co. Chain and Anchor Works oedd un o’r cwmnïau cyntaf i symud i gei newydd Saltney yn 1847. Fe enillon nhw wobr am gadwyni llongau yn Arddangosfa Fawr 1851 ac wedyn buont yn gwneud angorau i’r SS Great Eastern, gyda rhai ohonynt yn pwyso saith tunnell.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment