b34 Pit Pony Bridle

Tan 1968 roedd Merlod Mynydd Cymreig yn gweithio dan ddaear yn y Parlwr Du, yn tynnu dau dwba o lo ar y tro. Roedd prentisiaid ifanc yn gweithio efo’r merlod ac yn aml yn mynd â thamaid blasus iddynt adeg toriad. Roedd yn rhaid dysgu siarad Cymraeg efo nhw gan nad oeddynt yn deall gorchmynion Saesneg.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment