b35 Miner’s Embroidery

Robert Henry Hughes o Llay Main Colliery wnaeth y brodwaith yn 1928. Roedd llawer o löwyr yn treulio’u hamser hamdden yn yr awyr agored, yn mwynhau chwaraeon neu’n garddio. Roedd eraill yn fwy creadigol ac yn mwynhau arlunio, barddoni neu naddu pren.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment