b36 Miner’s Tools

Roedd yn rhaid i bob glöwr brynu ei offer ei hun gan gynnwys caib a rhaw ac efallai bwyell, llif fwa neu forthwyl, dibynnu ar beth yn union oedd ei waith yn y pwll. Ar ddiwedd stem byddai’r offer yn ffitio ar far i’w cadw gyda chlo clap.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment