b37 Canary Cage

Defnyddiwyd caneris i brofi am nwyon megis carbon monocsid a methan o 1911 hyd 1987 am eu bod yn sensitif iawn i’r newid yn ansawdd yr aer. Unwaith y byddai’r caneri’n lluddedig byddai’r glowr yn cilio’n ôl ychydig ac yn adfywio’r caneri pe bai angen.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment