b38 Lead Mining Drill

Defnyddiwyd y darn dril hwn yng ngwaith plwm Helygain. Yn y 1930au cynnar fe dorrodd y mwynwyr, oedd yn drilio twnel traenio Milwr o Fagillt i Loggerheads, record byd am dwnelu drwy symud ymlaen 621m mewn pedair wythnos ar ddeg. Roedd y traenio yn gadael iddynt weithio gwythiennau dyfnach o blwm ac yn cadw’r gwaith ar agor.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment