b39 Steel Cast

Am bron i 200 o flynyddoedd roedd Gogledd Ddwyrain Cymru yn un o’r prif cynhyrchwyr haearn a dur. Roedd Brymbo yn gwneud dur peirianyddol o’r ansawdd gorau tan 1990. Agorodd John Summers a’i Feibion yn 1896 i wneud dur galfanedig. Erbyn y 1960au roedd y gwaith yn cyflogi dros 13,000 o weithwyr ond daeth y cynhyrchu i ben yn 1979.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment