b4 Burial Urn

Roedd gweddillion llosg gŵr ifanc yn yr wrn yma a ddaeth i’r golwg mewn tomen gladdu gyda nifer o gorfflosgiadau eraill o oedolion a phlant. Fe gloddwyd tua 50 safle cyn adeiladu’r gronfa ddŵr, sy’n tystio bod pobl wedi byw yn y dyffryn am filoedd o flynyddoedd.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment