b40 Patterned Tile

Y clai marl Etrwria o ansawdd rhagorol oedd y rheswm dros sefydlu llawer o weithfeydd teils o gwmpas ardal Rhiwabon. Un oedd gwaith J C Edwards oedd ar dri safle yn Acrefair, Rhosllannerchrugog a Newbridge. Fe gynhyrchon nhw deils patrymog coeth, y gellir eu gweld ledled y byd
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment