b41 Rayon Samples

Courtalds Cyf oedd prif gwmni cynhyrchu’r ffabrig synthetig yn y byd. Ar un adeg roedd y cwmni’n cyflogi 13,000 o bobl yn y Fflint a Maesglas, a nifer fawr ohonynt yn ferched. Aeth llawer yn syth o’r ysgol yn bymtheg oed i weithio i Courtalds.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment