b45 Cambriae_Typus_NLW (1)

Hwn yw’r map cynharaf sy’n dangos Cymru fel gwlad ar wahân. Cafodd ei lunio gan Humphrey Llwyd o Henllan fu’n astudio yn Rhydychen cyn gweithio gyda lluniwr mapiau o Fflandrys. Er bod sawl gwall yn y map roedd yn dal ar ddefnydd tan 1741.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment