b46 River Dee Map

Yn 1735-7 adeiladwyd sianel newydd Afon Dyfrdwy oedd yn sicrhau dyfroedd dyfnion ar ochr Sir y Fflint o’r Aber a dyna arweiniodd at sefydlu Cei Connah, Saltney, Sandycroft a Queensferry. O’r herwydd roedd diwydiannau a gwaith adeiladu llongau ac ati yn ffynnu.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment