b48 Aqueduct Bolt

Dyfrbont Pontcysyllte a agorwyd yn 1805 yw’r ddyfrbont hiraf ac uchaf ym Mhrydain hyd heddiw ac mae bellach yn Safle Treftadaeth y Byd. Dyma bowlten a nytan gwreiddiol a wnaed yn lleol yn ffowndri Plas Kynaston.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment