b49 Brick from Bridge

Agorodd Pont y Jiwbilî dros Afon Dyfrdwy yn Queensferry yn 1897 ond buan iawn y gwisgodd y rhodfa bren. Gwaith Brics Gibson ym Mwcle wnaeth y brics caled hyn, a wnaed o glai glas caled eithriadol, ac arnynt ddeg twll ar gyfer pegiau pren i greu wyneb gwrth-lithro.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment