b50 Ship’s pulley

Defnyddiwyd pwlis ar longau i godi a thynnu hwyliau ac hefyd ar y dociau i godi cargo. Mae hwn o’r Bolham, llong a brynwyd gan Coppack Bros & Co yn 1938 i gario glo o’r Parlwr Du i Benbedw tan 1951.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment