b51 Coracle

Mae cyryglau yn gychod pysgota effeithiol, hawdd eu cario a’u symud gydag un llaw tra’n dal rhwyd bysgota yn y llall. Defnyddiwyd y cwrwgl hwn gan y teulu Whitworth oedd yn pysgota am eog ar Afon Dyfrdwy tua 1900.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment