b52 Railway Lamp

Defnyddiwyd y lamp oel yma i arwyddo yng Ngorsaf Reilffordd Penarlâg ar lein Wrecsam i Bidston o tua 1923. Roedd rheilffordd Wrecsam – Cei Connah yn ddolen gyswllt hanfodol i ddiwydiannau, yn cario tunelli o nwyddau o Wrecsam i ardal y cei.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment