b53 Railway Hammer

Roedd gweithwyr yn ‘tapio’ ar yr olwynion i wirio os oedd y cylch ataliol wedi dod yn rhydd. Defnyddiwyd y morthwyl hefyd i wirio uchder byffer y wageni. Cyffordd yr Wyddgrug yn Saltney gyda sawl seidin a sied injan fawr oedd prif fuarth cargo arfordir Gogledd Cymru.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment