b54 Train Headboard

Cafodd y plac trên ei osod ar y locomotif Foxcote Manor No7822, y trên cyntaf, er 28 mlynedd, i gyrraedd Glyndyfrdwy yn Ebrill 1992. Agorodd Rheilffordd Dyffryn Llangollen yn 1862 ac erbyn 1869 roedd yn ymestyn i’r Bermo. Caeodd yn 1964 a’i ailagor eto gan griw bwrwdfrydig yn 1988.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment