b56 Hovercoach front

Roedd hofranlong fasnachol gyntaf y byd yn hwylio o’r Rhyl i Wallasey yn 1962. Roedd yn cario 24 o deithwyr ac yn cyrraedd cyflymder o 60not, gan groesi’r aber mewn hanner awr. Yn anffodus daeth y fenter i ben pan dorrodd yr hofrenlong yn rhydd o’i angorfa a chwalu yn erbyn y morglawdd.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment