b58 Airbus Rib

O’r 37 asen mewn adain Airbus A38, dyma’r lleiaf. Mae’r adenydd yn mesur dros 46m o hyd, yr adenydd mwyaf a gynhyrchir ar gyfer awyrennau masnachol. Maent yn cael eu cludo ar fad pwrpasol lawr Afon Dyfdrwy i borthladd Mostyn cyn eu hallforio i’r Rhes Cydosod Terfynol yn Toulouse.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment