b62 Tudor Window

Daeth ffenestri gwydrog yn boblogaidd yn ystod Oes Elisabeth pan ddechreuodd gwydr fod yn fforddiadwy. Byddai’r casment haearn yma wedi cael ei wydru drwy ddefnyddio cwareli siap diemwnt wedi’w gosod mewn plwm.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment