b65 Old Bottle

Roedd pen crwn gan botel ‘torpedo’ i sicrhau eu bod yn gorwedd yn llorweddol er mwyn rhwystro’r corcyn grebachu. Dechreuodd R. Ellis a’i Feibion dynnu, nwyeiddo a photelu dŵr o Ruthun yn 1825 ac erbyn 1856 roedden nhw’n cyflogi 60 o staff a allai lenwi hyd at 2,500 o boteli y diwrnod.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment