b66 Gladstone’s Axe

Roedd William Gladstone, a gafodd yrfa wleidyddol am dros 60 o flynyddoedd a threulio pedwar cyfnod fel Prif Weinidog, yn byw yng Ngastell Penarlâg gyda’i wraig a’i deulu. Roedd yn mwynhau torri coed ac yn aml gwelid ef ar y stâd yn cario bwyell.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment