b67 Gladstone’s letter

Roedd William yn llythyru â’i wraig Catherine Glynne yn ddyddiol gan gyfeirio yn aml at bobl a llefydd yn yr ardal a thrafod amrywiaeth eang o destunau. Mae’r llythyr hwn yn cyfeirio at Gladstone yn ymgyrchu’n wleidyddol ac yn gofyn am bâr o sliperi.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment