b7 Razor Knife

Hyd yn oed yn yr Oes Efydd Ddiweddar roedd edrychiad yn bwysig ac roedd dynion yn enwedig yn gofalu am eu gwallt. Wrth ddefnyddio metelau i wneud arfau gellid gwneud llafnau miniog i dorri gwallt a siafio ac roedd modd adnabod offer tacluso am y tro cyntaf.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment