b70 Erddig photographs

Fe dynnwyd y lluniau hyn ym Mhlas Erddig yn Mehefin 1924 ym mharti ‘dod i oed’ Simon Yorke ac fe gyflogwyd llawer o’r morynion yn arbennig ar gyfer yr achlysur. Fe gadwodd y teulu Yorke, oedd berchen Erddig am bron i 250 o flynyddoedd, gofnod manwl o’r gweision a’r morynion fu’n byw ac yn gweithio yn y tŷ ac ar yr ystâd.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment