b72 Bathing Suit

Roedd gwisg undarn tynn fel hon yn boblogaidd yn y 1920au gan ei bod yn gadael i’r gwisgwr symud yn rhwyddach ac felly nofio’n well. Roedd y Rhyl a Phrestatyn yn drefi glan môr poblogaidd gyda pheiriannau ceiniog yn y twll ac atyniadau eraill i ddifyrru twristiaid.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment