b73 Rhyl Souvineer

Stemars olwyn ddaeth ag ymwelwyr i’r Rhyl gyntaf ar dripiau diwrnod o Lannau Merswy a Swydd Gaerhirfryn ond wedi agor rheilffordd Caer i Gaergybi yn 1848 roedd ymweld â glan y môr yn agored i gynulleidfa ehangach. Mae’r cwpan a soser yn dyddio o’r 1900au.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment