b77 Hazel Basket

Dyma gopi o fasged gollen a wnaed gan Thomas Jones, o Nantglyn, tua 1950. Mae’n gynllun traddodiadol gydag ymyl ac asennau cyll a phren cyll wedi’w hollti yn ei mewnlenwi. Gellid gwneud un gyda dim ond cyllell ac ychydig o wiail cyll.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment