b8 Bronze Axe Head

Cafodd y fwyell ei gwneud o aloi copr a thun mewn mowld. Defnyddid bwyeill fel arfau i glirio coedlannau ac hefyd defnyddid hwy mewn brwydrau.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment