b80 Monsanto Choir Record

Mae’r record yn un o nifer a wnaed gan “Gôr Cymysg Cwmni Cemegol Monsanto” yn y 1940au hwyr/1950au cynnar. Fel nifer o gyflogwyr mawr roedd Monsanto yn darparu adnoddau cymdeithasol ac adloniant i’r gweithlu ac yn cefnogi corau, bandiau a thimau chwaraeon.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment