b81 Stone Head

Roedd y Celtiaid yn credu mai’r pen oedd canolbwynt emosiynau dynol ac edrychid arno â pharch goruwchnaturiol. Cafodd y pen hwn ei gerfio o un darn o galchfaen a daethpwyd o hyd iddo ger Llanfair Dyffryn Clwyd, Rhuthun.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment