b82 Medieval Grave Slab

Dyma un o nifer o gerrig beddi addurniedig o Eglwys y Forwyn Fair, Cilcain. Mae rhannau o’r eglwys yn dyddio’n ôl i’r 12/13g ond mae’r rhan fwyaf ohoni hi’n dyddio o’r 15g.
Blog articles will only appear in the language they are provided in by the author.
Yn yr iaith y’u hysgrifennwyd gan yr awdur yn unig y bydd yr erthyglau blog yn ymddangos.

Related posts

Leave a Comment